Προσιτές άδειες διαμονής μακράς διάρκειας

Ο πιο έξυπνος τρόπος διαμονής στην Ελλάδα και την ΕΕ

Επί του παρόντος υπάρχουν 4 τρόποι απόκτησης μακροχρόνιας άδειας διαμονής στην Ελλάδα:

 • Golden Visa, με αγορά ακινήτου αξίας τουλάχιστον 250.000€.
 • Investing at least 400,000€ in securities or a term bank deposit in Greece.
 • Άδεια διαμονής ειδικού επαγγελματικού σκοπού: Χωρίς επενδυτικό όριο.
 • Financially Independent Persons residence permit.
 • Larger investments that will have a positive impact on the Greek economy, assessed by the Ministry of Development and Investments.

Our company in its effort to provide affordable and smarter solutions to its clients, specializes in the first, third and fourth alternatives:

 • The Golden Visa Residence Permit (GV) that enables the investor to reside together with his extended family, for as long or as short as he likes in Greece
 • Η άδεια Ειδικού Σκοπού (SPRP) επιτρέπει στον επενδυτή να διαμένει και να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Ελλάδα και την ΕΕ
 • Η άδεια διαμονής του οικονομικά ανεξάρτητου ατόμου (FIP) επιτρέπει μόνο τη μακροχρόνια διαμονή του αιτούντος χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά είναι πολύ προσιτή
 • Εναλλακτικά, για άτομα με υψηλά εισοδήματα (HNWI), προτείνουμε την ανταγωνιστική λύση Non-Dom (non-domiciled) που παρέχει ο ν. 4646/2019, μεταφέροντας την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, εξαντλώντας έτσι όλες τις φορολογικές τους υποχρεώσεις από εισοδήματα στην αλλοδαπή ανεξαρτήτως ύψους, καταβάλλοντας κατ’ αποκοπή φόρο 100.000€/έτος.
GV, obtain a five year Golden Visa Residence Permit, renewable every five years thereafter for an indefinite number of times

Golden Visa

 • WHAT IS A GOLDEN VISA?

  According to Greek Law 5007/2022 Articles 91,92 & 93, residence in our country shall be allowed on issue of a residence permit to a third-country national who:

  • owns real estate property in Greece, either personally or through a legal entity based in Greece or another EU member state, of which he owns the total of the company shares, provided the minimum value of the property is €250.000 or €500,000 for selected geographical areas
  • has concluded an agreement for a long term lease in a tourist accommodation complex, pursuant to Article 8 par. 2 of Law 4002/2011 (Government Gazette 1, no 180), of equivalent values as in par.1 above.
  • has concluded a time sharing agreement pursuant to the provisions of Law 1652/1986 “Time sharing agreement and related issues” (Government Gazette 1, no 167), of equivalent values as in par.1 above.
 • WHAT IS THE DURATION OF THE GV?

  Permit’s duration is 5 years, renewable every 5 years thereafter as long as ownership of the properties is retained.

 • HOW MANY TIMES CAN THE GV BE RENEWED?

  There is no limit to the number of times that the visa can be renewed.

 • WHAT ARE THE BENEFITS OF THE GV?

  Travel without any requirements to 27 European Schengen-area countries and reside there for up to three months every semester

  • Δεν απαιτείται γνώση της γλώσσας
  • Δεν απαιτείται ελάχιστο προσωπικό εισόδημα
  • Πρόσβαση στο δωρεάν ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
  • There is no obligation to reside 6 months per year in Greece
  • Competitive prices for real estate assets compared to other European destinations
  • Simple, fast and transparent processing. According to the new law, the residence permit will be issued two months after submitting all documents.
 • HOW CAN WE ASSIST YOU IN OBTAINING A GV?
  • Our team comprises of seasoned professionals with financial, tax & accounting, legal, real estate, civil engineering, interior decorating and entrepreneurship backgrounds. We are thus in a position to offer a one stop point to any potential investor, eliminating the need for our clients to establish multiple contact points in order to achieve their investment objectives, in cooperation with our affiliate company www.bsgoldenproperties.gr
  • Non-EU citizens can complete the whole procedure through a proxy, without the obligation to previously visit Greece. The Power of Attorney for the appointment of a proxy, must be signed before a Greek Consular authority.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ;

Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]
SPRP, λάβετε διετή άδεια διαμονής ειδικού σκοπού, ανανεώσιμη κάθε τρία χρόνια για απεριόριστες φορές

SPRP

 • ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ;
  • Σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο μετανάστευσης 4251/2014 άρθρο 17 εδάφιο 1α, επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα μας αφού προηγουμένως λάβουν εθνική θεώρηση εισόδου, σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:
  • Μέλη διοικητικών συμβουλίων, μέτοχοι, διαχειριστές, νόμιμοι εκπρόσωποι και ανώτατα διευθυντικά στελέχη (γενικοί διευθυντές, διευθυντές) θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που ασκούν νόμιμα εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα, εφόσον προσκομίσουν στην αρμόδια προξενική αρχή αντίγραφο του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσίευσης του διορισμού ή της εκλογής τους και, σε περίπτωση μη δημοσίευσης, αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας ή αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για την ιδιότητα τους ως μελών διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστών ή νόμιμων εκπροσώπων ή γενικών διευθυντών ή διευθυντών.
 • ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ SPRP;

  Στους παραπάνω υπηκόους τρίτων χωρών, εφόσον προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, χορηγείται άδεια διαμονής διετούς διάρκειας η οποία ανανεώνεται ανά τριετία, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και διαμένουν στην Ελλάδα για τουλάχιστον έξη μήνες ανά έτος.

 • ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ Η SPRP;

  Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των φορών που μπορεί να ανανεωθεί η άδεια διαμονής

 • ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ;

  Οι υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους στα οποία χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, η οποία λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής των συντηρούντων. Αυτό ισχύει για τους συζύγους και τα τέκνα έως 18 ετών.

 • ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ SPRP;
  • Ταξίδια χωρίς περιορισμό σε 26 χώρες της περιοχής Σένγκεν και διαμονή εκεί για έως και τρεις μήνες κάθε εξάμηνο
  • Προσωπικός αριθμός ΦΠΑ, ο οποίος διευκολύνει τη συμμετοχή σε οποιονδήποτε αριθμό επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ
  • Δεν απαιτείται γνώση της γλώσσας
  • Δεν απαιτείται ελάχιστο προσωπικό εισόδημα
  • Πρόσβαση στο δωρεάν ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
  • Πολύ ανταγωνιστικές τιμές για ακίνητα σε σύγκριση με άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς
  • Απλή, γρήγορη και διαφανής επεξεργασία
  • Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα μπορούν να εγγραφούν στον σχετικό οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης και να έχουν τα ίδια προνόμια κοινωνικής ασφάλισης με τους Έλληνες υπηκόους
 • ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΜΙΑ SPRP;
  • Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες με οικονομικό, λογιστικό, νομικό, μεσιτικό και επιχειρηματικό υπόβαθρο.
  • Η βασική ιδέα είναι να εκμεταλλευτούμε πλήρως το άρθρο 17α του νόμου 4251/2014, πληρώντας τις επιχειρηματικές και κανονιστικές απαιτήσεις σε στενή συνεργασία με τον αιτούντα και τους υπαλλήλους λήψης αποφάσεων.
  • Θα σας βοηθήσουμε στην επιλογή του ευνοϊκότερου επιχειρηματικού πεδίου για την ενεργοποίηση του υποκαταστήματος ή της θυγατρικής της ξένης εταιρείας.
  • Βοήθεια στην προετοιμασία επιχειρηματικού σχεδίου ή μελέτης σκοπιμότητας, εάν απαιτείται.
  • Βοήθεια στην αποτίμηση του κόστους κτήσης των προτεινόμενων επενδύσεων, με τη βοήθεια εξειδικευμένων επαγγελματιών.
  • Διαχείριση ή επίβλεψη του υποκαταστήματος ή της θυγατρικής εφόσον ζητηθεί, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των κανονισμών φορολογίας και κοινωνικής ασφάλισης και των ορθών επιχειρηματικών πρακτικών, διευκολύνοντας έτσι τις μελλοντικές ανανεώσεις της SPRP.
  • Ανάληψη όλης τη διαδικασία ίδρυσης υποκαταστήματος ή θυγατρικής της ξένης εταιρείας.
  • Βοήθεια καθ' όλη τη διαδικασία έκδοσης της άδειας διαμονής.
  • Όπου δεν απαιτείται προσωπική παρουσία του αιτούντος, η εταιρεία θα αναλάβει την ολοκλήρωση των διατυπώσεων με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές για λογαριασμό της ξένης εταιρείας ή του αιτούντος SPRP, από μόνη της ή μέσω δικηγόρου, όπου απαιτείται.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ;

Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]
FIP, λάβετε διετή άδεια διαμονής οικονομικά ανεξαρτήτων ατόμων, ανανεώσιμη κάθε δύο χρόνια για απεριόριστες φορές

FIP

 • ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (FIP);
  • Σύμφωνα με το άρθρο 20Α του νόμου 4251/2014, σε υπήκοο τρίτης χώρας στον οποίο έχει χορηγηθεί θεώρηση εισόδου για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, χορηγείται αντίστοιχα άδεια διαμονής.
  • Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής σε πολίτες τρίτης χώρας, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης. Η εν λόγω άδεια διαμονής δεν παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
 • ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ FIP

  Στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών που έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου ως οικονοµικά ανεξάρτητα άτοµα και αιτούνται τη χορήγηση άδειας διαµονής, σύµφωνα µε το άρθρο 20, παρ. 2 και 3 του ν.4251/2014, το ύψος των επαρκών πόρων, ορίζεται, κατ’ ελάχιστο στα δύο χιλιάδες ευρώ (2.000) µηνιαίως. Στην περίπτωση που ο εν λόγω πολίτης τρίτης χώρας συνοδεύεται από τα µέλη της οικογένειας του, το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο. Το ύψος των πόρων αποδεικνύεται από:

  • Σύνταξη του εξωτερικού
  • Τραπεζικό λογαριασµό
  • Αποδεικτικά ότι διαθέτουν εξ ιδίων ικανά οικονοµικά µέσα, νόµιµης προέλευσης, για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης τους χωρίς να παρέχουν εξαρτηµένη εργασία ή να ασκούν ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα
 • ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ FIP;
  Υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποκτήσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και πληρούν τα οικονομικά κριτήρια, στους ανωτέρω υπηκόους τρίτων χωρών χορηγείται άδεια διαμονής για δύο χρόνια, με την επιφύλαξη ανανέωσης κάθε δύο χρόνια. Η διαμονή τουλάχιστον 180 ημερών ετησίως στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική για επιλεξιμότητα ανανέωσης.
 • ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ Η FIP;
  Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των φορών που μπορεί να ανανεωθεί η άδεια διαμονής
 • ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ;

  Οι παραπάνω πολίτες τρίτης χώρας μπορούν να συνοδεύονται και από τα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγος και τέκνα έως 18 ετών), στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος. Η προϋπόθεση των επαρκών πόρων διαβίωσης πρέπει να συντρέχει είτε στο πρόσωπο του κάθε μέλους της οικογένειας είτε αθροιστικά για όλα τα μέλη αυτής.

 • ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ FIP;
  • Ταξίδια χωρίς περιορισμό σε 26 χώρες της περιοχής Σένγκεν και διαμονή εκεί για έως και τρεις μήνες κάθε εξάμηνο
  • Δεν απαιτείται γνώση της γλώσσας
  • Πρόσβαση στο δωρεάν ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
  • Πολύ ανταγωνιστικές τιμές για ακίνητα σε σύγκριση με άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς
  • Απλή, γρήγορη και διαφανής επεξεργασία
 • ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΜΙΑ FIP;
  • Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες με οικονομικό, λογιστικό, νομικό, μεσιτικό και επιχειρηματικό υπόβαθρο.
  • Η βασική ιδέα είναι να εκμεταλλευτούμε πλήρως το άρθρο 20Α του νόμου 4251/2014, πληρώντας τις κανονιστικές απαιτήσεις σε στενή συνεργασία με τον αιτούντα και τους υπαλλήλους λήψης αποφάσεων.
  • Βοήθεια καθ' όλη τη διαδικασία έκδοσης της άδειας διαμονής.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ;

Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]
Καθεστώς Non-Dom για άτομα με υψηλά εισοδήματα

NON-DOM

Σύμφωνα με το άρθρο 5α του Νόμου 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε από τον ν.4646/2019, οποιοσδήποτε μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα μπορεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις να εξαντλήσει όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις από τα εισοδήματά του στο εξωτερικό, ανεξάρτητα από το ύψος αυτών των εισοδημάτων, καταβάλλοντας έναν ετήσιο κατ' αποκοπή φόρο 100.000 €.

Βασικές διατάξεις και απαιτήσεις:

 • Δεν πρέπει να έχει ελληνικό φορολογικό καθεστώς για επτά από τα τελευταία οκτώ χρόνια.
 • Πρέπει να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από μια χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει συμφωνία φορολογικής διοικητικής συνεργασίας.
 • Επιπλέον μέλη της οικογένειας μπορούν να προστεθούν με επιπλέον κόστος 20.000 € ανά άτομο για κάθε φορολογικό έτος.
 • Οποιαδήποτε ελληνική πηγή εισοδήματος θα φορολογείται σύμφωνα με τους ελληνικούς φορολογικούς συντελεστές.
 • Οποιαδήποτε ξένα περιουσιακά στοιχεία εξαιρούνται από τους φόρους κληρονομιάς και δωρεάς.
 • Αυτό το ειδικό φορολογικό καθεστώς μπορεί να διατηρηθεί για δεκαπέντε χρόνια.
 • Η απαίτηση επιλεξιμότητας είναι ελάχιστη επένδυση 500.000 € σε ελληνικά ακίνητα, επιχειρήσεις, κινητές αξίες ή μετοχές που θα ολοκληρωθεί σε μια περίοδο 3 ετών, στο όνομα του αιτούντος ή ενός συγγενή ή μέσω μιας νομικής οντότητας όπου κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ;

Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]